Organizing Committee

 

Honorary Chairs

Song-Tsuen Peng /NYCU,Taiwan
Powen Hsu /NTU,Taiwan
Kin-Lu Wong /NYSU,Taiwan
Ching-Kuang Clive Tzuang /NTU,Taiwan

 

General Chair

Jen-Tsai Kuo /CGU,Taiwan

 

General Co-Chairs

Hsi-Tseng Chou /NTU,Taiwan
Sheng-Fuh Chang /CCU,Taiwan

 

Technical Program Committee Chair/Co-Chair

Pei-Ling Chi /NYCU,Taiwan
Chien-Nan Kuo /NYCU,Taiwan

 

Award Committee Chair

Tzyy-Sheng Horng /NSYSU,Taiwan

 

Workshop/Tutorial Chairs

Chin-Lung Yang /NCKU,Taiwan
Tao Yang /UESTC,China

 

Special Session Chair/Co-Chair

Chin-Chun Meng /NYCU,Taiwan

 

IST Panel Chair

Chow-Yen-Desmond Sim /FCU,Taiwan

 

Finance Chair

Kuo-Sheng Chin /CGU,Taiwan

 

Publication Chair

Ming-Lin Chuang /NPU,Taiwan

 

Website Chair

Chi-Feng Chen /THU,Taiwan

 

Exhibition Chair

Richard Liu /WavePro Inc,Taiwan

 

Local Arrangement Chair

Chow-Yen-Desmond Sim /FCU,Taiwan